Om företaget

Per-Åke Strandsäter

E.MIL Energi & Miljö startade 2007 och arbetar för effektivare energianvändning i företag.

Det drivs av mig Per-Åke Strandsäter som tidigare bl.a. jobbat på ALMI Företagspartner, K-Konsult och AB Fläkt.

Specialité:
Energikartläggningar i företag med åtgärdsförslag för lägre energikostnader och bättre miljö

Erfarenheter (inkl. tidigare anställningar):

E.MIL Energi & Miljö för Effektivare Energianvändning i Företag