Tre Goda Råd

Hjälputrustningen

Hjälputrustningen (pumpar, fläktar, belysning, tryckluft) svarar ofta för huvuddelen av elanvändningen i ett icke elintensivt företag. Här finns ofta stor besparingspotential.
Livslängdskostnaden

Energikostnaden är den stora posten. I det långa loppet är det viktigaste energieffektiva produkter och bra dimensionering. Inköpspriset utgör bara en liten del av den totala livslängdskostnaden.
Tomgångsförluster

Tomgångsförluster då produktionen står stilla är ofta betydande. I företag som arbetar 1-skift ( 40 tim. / vecka ) står produktionen stilla över 3/4 av tiden ( 128 tim. / vecka )
E.MIL Energi & Miljö för Effektivare Energianvändning i Företag